Itineraris

El romànic de la Val d'Aran

La Val d’Aran presenta un abundant llegat monumental i artístic que es concentra, sobretot, en les esglésies de les viles de la Val. Nombroses esglésies romàniques, moltes d’elles dotades d’un campanar molt singular i característic, que configuren una mostra d’arquitectura eclesiàstica construïda amb sobrietat. L’evolució d’aquests edificis al llarg dels segles ha fet que, en alguns casos, s’hi hagin incorporat, amb el temps, notables característiques gòtiques i renaixentistes. Tots aquests elements permeten assenyalar que el romànic aranès i l’evolució posterior d’aquestes esglésies, es vincula a una tradició constructiva i artística del vessant septentrional del Pirineu. En aquest sentit, és important destacar el fet que fins a l’any 1802, la Val d’Aran estava inclosa en l’extint bisbat de Sant Bertran de Comenges (que avui dia està integrat al de Tolosa de Llenguadoc).
Els elements mobles més destacats del període romànic se centren en el Crist de Salardú, i el Crist de Mijaran, etc. També destaca la presència de retaules gòtics de rellevant factura, com són els retaules de la Verge de Santa Maria d’Arties i el de Sant Miquel, de Sant Miquel de Vielha. D’altra banda, com a element molt específic de la Val d’Aran, cal assenyalar l’existència de pintura mural renaixentista present a Santa Maria d’Arties, Sant Andreu de Salardú, etc.


Allotjaments i restaurants relacionats