Itineraris

Al cor de Lleida

La ruta a través del cor de Lleida permet contemplar els edificis religiosos més rellevants en un dels principals eixos vertebradors de la ciutat, que va des del carrer de Sant Antoni, situat a ponent, fins al carrer del Carme, situat més cap a llevant. En aquest eix es disposa un conjunt de set nuclis religiosos que, malgrat ser d’èpoques, estils i espiritualitats diferents, han articulat durant segles la fisonomia cultural i espiritual de la ciutat de Lleida.
L’itinerari, doncs, porta a conèixer elements tant importants com la parròquia de Sant Llorenç, una de les més belles obres arquitectòniques de què disposa la ciutat i que, a més a més, està situada en el seu centre neuràlgic, envoltada d’institucions de gran importància cultural com el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, el Palau Episcopal, l’Arxiu Històric o l’edifici central de la Universitat de Lleida. La ruta continua per altres centres sagrats que són objecte de devoció popular per albergar alguns dels elements més preuats dels passos processionals de Setmana Santa. Es tracta dels oratoris de la Sang i dels Dolors i la petita capella del Peu del Romeu. Tot continuant per carrer Major, s’arriba a l’església de Sant Pere, situada a tocar del riu Segre. I finalment la ruta condueix, tot passant davant d’edificis emblemàtics i representatius de Lleida com la Catedral, la Seu Nova o l’Ajuntament, fins a l’església del Carme, una parròquia que actualment gaudeix de molta vida i devoció.


Allotjaments i restaurants relacionats