El Teló de les Ànimes

Bisbat de Girona

Joan Carles Panyó (1755 – 1840)

El Teló de les Ànimes era com un decorat o pintura animada que es col·locava en les pràctiques del "novenari d'ànimes" a l’església.Es podria parlar d'un teatre d'ombres que captivava l'actitud dels oients a l'església.

El Teló de les ànimes o el tapís del Purgatori consistia en un decorat o un teló on s’hi representaven unes ànimes en actitud suplicant, un conjunt de personatges plorosos en actitud de penediment, envoltades de foc. Rere el teló hom feia oscil·lar ciris encesos que baixaven i pujaven simulant unes ànimes ascendien triomfants al cel mentre d’altres persistien en el càstig. Aquesta mena de catecisme visual reforçava l'impacte de les paraules que el predicador feia retrunyir en aquelles fosques esglésies a hores ombrívoles.  Són pocs els exemples que s’han conservat d’aquest element escenogràfic, la majoria destruïts el 1936. El de Santa Maria de Segueró, obra d’en Joan Carles Panyó (1755 – 1840), és un testimoni qualificat d’aquesta mena de decoració paralitúrgica.

Fitxa Tècnica

El Teló de les Ànimes

1808-1809

Joan Carles Panyó (1755 – 1840)

Restaurat el 2001 pel Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya

Localització