Santuari de Santa Rita de Sanaüja

Bisbat d'Urgell

Carretera L-314, a 1 km del nucli

25753 Sanaüja

Segarra

973 476 079

www.bisbaturgell.org

La imatge de Santa  és molt venerada en tota la comarca.

Es tracta d’un conjunt religiós d’estil barroc del segle XVIII, format pel santuari i el convent de la Mare de Déu del Pla.  En el Santuari s’hi troba la imatge de Santa. Rita molt venerada a la comarca.  

En aquest lloc existia una església dedicada a Santa Maria, documentada des del segle XI. El 1655 va ser cedida als agustins que  restauraren l’església i hi fundaren un convent.  L’actual edifici es va reedificar al voltant del 1773. Els agustins hi van residir fins a la Desamortització de  1835 que va  passar a  mans particulars. Actualment l’edifici conventual està força malmès.

Pel que fa al santuari es tracta d’un edifici de planta rectangular. A la façana principal, la portalada  d’accés està formada per tres portes d’arc de mig punt fets de maó. La porta central condueix a l’interior del nàrtex mentre que les altres dues són cegues. A un nivell superior, trobem un rosetó motllurat, coronant la façana amb formes còncaves i convexes.  Al costat esquerra  hi ha un campanar d’espadanya de dos ulls, rematat per una cornisa amb una bola a cada costat.