Monestir de Sant Esteve de Sant Joan les Fonts

Bisbat de Girona

Avinguda Rafel Torras, 30

17857 Sant Joan Les Fonts

Garrotxa

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

L’església de Sant Joan és l’únic edifici que resta d’un monestir que havia estat força actiu durant els segles XII-XV. Es conserva també una magnífica talla romànica policromada de Crist en majestat, que actualment es troba al Md’A de Girona.

Cal situar l’origen d’aquest monestir a l’any 958, quan es va consagrar l’església que més endavant formaria part del complex monàstic, dedicada a Sant Esteve, Sant Miquel i Sant Joan Baptista. A finals del segle XI (1079) els que aleshores eren vescomtes de Besalú, Udalard Bernat de Milany i Ermessenda de Carcassona, van fer donació del temple a l’abadia de Sant Víctor de Marsella perquè s’hi fundés un priorat i dotessin econòmicament el conjunt.

La nova església de Sant Joan les Fonts va ser consagrada l’any 1117 i van començar uns anys de molta vitalitat al monestir, el qual va veure’s beneficiat amb moltes donacions i drets, de manera que va esdevenir un centre força actiu. Aquests anys de bonança econòmica del cenobi durarien fins al segle XV, quan el monestir de Marsella passava per dificultats, fet que portaria a Sant Joan les Fonts a dependre d’altres centres; primer del de Sant Pere de Besalú (1424) i després del de Sant Pere de Camprodon (1592). De l’antic monestir avui se’n conserva l’església basilical de tres naus, sense transsepte i, tot i que originàriament estava acabada amb tres absis, al segle XVIII es va enderrocar l’absis sud per a construir-hi la sagristia. En l’exterior, els absis tenen la decoració romànica característica amb motius llombards, amb fris de dents de serra i arcades cegues. A l’exterior també hi destaca l’existència, en un dels seus murs laterals, d’un bloc de pedra esculpit d’època visigòtica procedent del temple primitiu del segle X.

La nau central està coberta amb volta de canó apuntada, mentre que les laterals són cobertes amb voltes de quart de cercle. Les columnes adossades als pilars que separen les naus presenten capitells corintis, però n’hi ha algun de més interessant amb figuracions fantàstiques. A l’interior del temple s’hi conserva la pila baptismal del segle XII, de grans proporcions i esculpida amb decoracions figurades, on hi podem veure, per exemple, la representació de la mort de Sant Joan Baptista, titular de l’església. A les naus laterals s’hi poden admirar algunes obres d’art exposades, com ara la rèplica de la Majestat de Sant Joan les Fonts. Si es vol contemplar l’original, però, caldrà desplaçar-se fins al Museu d’Art de Girona, on s’hi guarda l’original, una magnífica talla de fusta policromada.