Església Prioral de Sant Sebastià dels Gorgs d'Avinyonet del Penedès

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Plaça de l'Església, s/n

08793 Avinyonet del Penedès

Alt Penedès

L'església de l'antic convent de Sant Sebastià dels Gorgs és una extraordinària mostra d'arquitectura romànica en terres del Penedès. Cal destacar la decoració escultòrica del timpà de la porta principal, així com les restes del claustre i el campanar. 

L’església de Sant Sebastià dels Gorgs, actual església parroquial, formava part d’un priorat benedictí que remunta els seus orígens a finals del s. X, sota la promoció de la família Geribert, i que fou unit a Sant Víctor de Marsella l’any 1059 per Mir Geribert.

L’església és d’una sola nau amb absis quadrat cobert amb volta de creueria mentre que la nau està coberta amb volta de rajol sustentada per arcs diafragmàtics que aguanten l’embigat. Aquesta construcció  fou edificada després del 1380, possiblement aprofitant alguna estructura preexistent. Als peus de la nau, a ponent, hi ha l’entrada principal, que malgrat les reformes a principis del s. XVII conserva la portalada original del s. XII. La porta deixa veure el timpà esculpit resseguit per una sanefa amb decoració fitomòrfica d’entrellaçat que remet a la decoració de les impostes. Al centre hi ha la Maiestas Domini flanquejada per dos àngels que porten la màndorla. A les mènsules hi ha representat un atlant i una àguila que ataca un lleó. Tot emmarcat per una arquivolta inscrita dins d’un cos triangular.  Segurament aquest cos anava sustentat per dues columnes avui perdudes.

Destaca també el campanar amb un enteixinat de guix al tercer pis de la torre que, amb una amplada inusual, està adossat al costat sud-est de l’església. És de digne menció les restes del claustre, entorn del qual devien girar les dependències del monestir de Sant Sebastià, ubicat a l’extrem sud de l’església i del que només se’n conserven tres galeries, la més antiga de les quals data del s. XI. Aquestes s’articulen a través d’arcs de mig punt, i els punts de suport, capitells o mènsules presenten decoració d’escacats, de lluites entre animals i humans que poden remetre a la fama dels bestiaris medievals.