Església parroquial de Sant Esteve de Llanars

Bisbat de Vic

Plaça de l'Om

17869 Llanars

Ripollès

972 740 606

La parròquia de Sant Esteve de Llanars té el nucli de població centrat en el poble de LLanars, a 980 metres d'altitud, situat ran de la carretera de Setcases, a molt poca distància de les darreres cases de Camprodon.

No tenim gaires notícies concretes entorn la història d’aquesta parròquia. Sabem, això si, que el terme de LLanars ja era poblat l’any 1027. En aquella època rebia el nom de Lanars o Landaris, topònim derivat de l’antiga Vall Landarense, que designava tota la Vall de Camprodon. El domini del terme, malgrat la proximitat al monestir de Camprodon, fou sempre a mans del monestir de Santa Maria de Ripoll.  Un fet ben documentat i molt important per a la història de la parròquia es produí el dia 10 de novembre de 1168. En aquesta data, el bisbe de Girona Guillem de Peratallada consagrà la nova església parroquial de Sant Esteve de Llanars, un edifici que ha arribat als nostres dies, si bé amb alguns afegits. Sant Esteve havia estat sempre una parròquia del Bisbat de Girona. L’any 1957 Llanars s’incorporà al Bisbat de Vic juntament amb tot l’arxiprestat de Camprodon.  L’església parroquial de Sant esteve de LLanars és un magnífic edifici romànic, consagrat com hem vist el 1168. Consta d’una sola nau,  amb la volta en arc lleugerament apuntat, i acabada en un absis semicircular que queda una mica descentrat respecte l’eix de la nau. A aquest conjunt romànic se li afegiren tardanament dues capelles laterals, i posteriorment una sagristia. El mur de tramuntana és exteriorment llis, sense altra decoració que una cornissa; la resta de façanes són, en canvi, més treballades.  L’absis i la façana de migjorn són ornats amb uns frisos decoratius de mènsules llises i dents de serra; la façana de ponent, sobre la qual s’aixeca un notable campanar d’espadanya acabat en una curiosa coberta piramidal, acull el magnífic portal d’entrada. El portal és format per dos arcs en gradació, amb arquivoltes sostingudes per columnetes i bells capitells esculpits. Aquesta portada, que conserva la ferramenta romànica antiga, és un exemplar molt remarcable dins el conjunt de les portades amb clara influència dels corrents i tallers del Rosselló.  A l’interior de l’església, instal•lat a la dreta del creuer protegit per un cristall, hi podem contemplar el valuós frontal d’altar romànic de Sant Esteve. Aquest frontal, que s’ha conservat al temple des de la seva consagració, és centrat per la figura del Crist en majestat. Els compartiments que l’envolten fan referència a la vida de Sant Esteve.

Dades Turístiques