Església de Santa Maria la Romànica

Bisbat de Terrassa

Ronda Santa Maria

08210 Barberà del Vallés

Vallès Occidental

937 180 150

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

Església romànica del s. XI. Amb campanar de torre i decoracions de clàssic llombard. Conté importants pintures romàniques que es troben en el seu lloc d'origen.

Església romànica de forma molt harmónica que conserva unes importants i extenses pintures en el seu lloc d’orígen. L’estructura de la volta de canó i paret de l’absis presenta importants esquerdes que s’han consolidat en part pero que caldria una restauració més complerta.

Bibliografia

    Arts Studi, volumen 7

    Tesis Doctoral de Lili Arat de la universitat de Jerusalem. Investigació sobre les pintures. Ed. Travelaria