Església de Santa Maria de Verdú

Bisbat de Solsona

Plaça Bisbe Comelles, 6

25340 Verdú

Urgell

Es tracta d’un edifici monumental d’estil gòtic en el que s’hi evidencien diferents modificacions posteriors. En destaca la gran portalada romànica del segle XIII, característica de l’escola lleidatana

A la documentació s’esmenta una església parroquial existent al 1129, dedicada a Sant Nicolau Bari. Aquest primer temple parroquial va ser substituït al 1227 per un d’advocació mariana. Les restes romàniques que es conserven correspondrien a aquesta construcció, la qual a finals del segle XIII passà a formar part dels dominis del monestir de Poblet.

Es tracta d’un edifici de tres naus. La nau central està coberta amb volta de canó lleugerament apuntada mentre que les laterals amb volta de creueria. La comunicació entre les naus es realitza mitjançant uns arcs lleugerament apuntats. Originalment hauria estat un temple d’una sola nau coberta amb volta de canó i amb un transsepte cobert amb volta de creueria. El resultat actual és fruit de les reformes d’època gòtica i renaixentista. En són un exemple l’obertura de capelles a banda i banda de la nau, l’allargament de la nau i del transsepte i l’afegiment del cor. A l’interior de l’església es troben diferents talles i imatges, datades entre el segle XV i XVIII.

A l’exterior hi ha dues portalades, una romànica del segle XIII i l’altre amb un perfil plenament renaixentista. Al mur de ponent trobem un vestigi arquitectònic del primitiu temple romànic, una magnifica porta constituïda per tres arquivoltes en gradació les quals reposen damunt d’impostes sobre columnes amb capitell. La ornamentació es basa amb motius geomètrics, vegetals i decoratius. Tot i això, a banda i banda de la portada, també s’hi observa elements figuratius, com ara animals fantàstics, figures humanes o àngels. Per damunt la porta, observem una rosassa gòtica. Al mur sud, l’accés es realitza amb una porta renaixentista construïda a finals del XVII. La porta és formada per pilastres estriades a banda i banda i coronada amb un timpà triangular obert, del qual s’obra una capelleta amb la imatge de la verge i el nen. L’edifici és rematat amb un campanar d’espadanya. Alhora, un campanar de base quadrada s’aixeca a l’extrem nord-oest del temple.