Església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Avinguda del Castell, 99

08731 Sant Martí Sarroca

Alt Penedès

938 991 669 / 938 920 646

santamaria670@bisbatsantfeliu.cat

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

Integrat dins el conjunt monumental de la Roca, juntament amb el castell de Sant Martí Sarroca, destaca la profusa decoració escultòrica aplicada a l'arquitectura visible de tota l'església i, d’una manera particular, a l'exterior de l'absis

L’església de Santa Maria està construïda sobre la base d’un edifici anterior datat al s. X i que fou promogut per Arnau de Santmartí. La construcció que es veu avui en dia és de finals del s. XII i va ser consagrada el 1204 sota la promoció de Ferrer de Santmartí. 

L’edifici actual és de planta de creu llatina amb absis semicircular. A l’interior de l’absis set arcs de mig punt resseguits per un guardapols decorat amb motius vegetals, recolzats en columnetes adossades amb capitells de decoració fitomòrfica que articulen el mur. La nau està coberta amb volta de canó lleugerament apuntada amb arcs faixons sustentats a la part dels peus amb pilastres, i al cos de la nau amb columnes semicirculars adossades als murs amb capitells de decoració vegetal. La línia d’imposta també presenta una decoració a base de trepanats. A la part del creuer l’arc es fa monumental amb una faixa doble. Al creuer s’hi ubica un cimbori traspassat amb petxines i no amb trombes com és habitual. Però si un element destaca del conjunt és la decoració exterior de la capçalera. Sota la teulada hi ha una cornisa amb motius vegetals recolzada per mènsules esculpides amb motius geomètrics, fitomòrfics i caps d’animals i homes, que es repeteix en tot el mur perimetral. A la zona de les tres finestres d’esqueixada única es desenvolupen sis arcuacions sostingudes en columnes amb capitells decorats també amb motius vegetals. A l’interior hi ha una altra fila d’arcs que emmarca l’obertura de la finestra i que es sosté amb columnetes també de decoració fitomòrfica. La porta, situada al mur nord, és de factura romànica, segurament reaprofitada de les estructures del s. XI, i es manifesta en un cos avançat decorat amb tres arquivoltes llises de mig punt recolzades en tres parells de columnes amb capitells esculpits. En aquest es veuen personatges lluitant contra lleons que certs estudiosos han volgut posar en relació amb el rei David o Daniel; o un personatge amb els braços oberts que es pot relacionar amb l’ascensió de Crist. La data de la seva realització fa que les característiques estilístiques variïn de la resta de decoració escultòrica de la construcció. La porta del mur oest és del s. XVI.

L’edifici va ser objecte d’una restauració l’anty1906 dirigida per Puig i Cadafalch, fet que podria explicar el seu bon estat de conservació. Al seu interior es conserva un retaule gòtic de la Mare de Deu, del s. XIV, relacionat amb el taller de Lluís Borrassà. Fins i tot hi ha qui proposa l’autoria de Jaume Cabrera. També es conserva un bonic retaule barroc obra de Ramon Moret. Cal fer menció també d’una fabulosa talla romànica de la Mare de Déu destruïda durant la Guerra Civil i que avui es pot apreciar a través d’una reproducció.

Bibliografia

    L'església de Sta.Maria 800 anys testimoniant St.Matí Sarroca, treball de recerca

    Recuperem la història en imatges, St.Martí Sarroca 1900-1976

    Rutes de Mir Geribert, 8 itineraris pel romànic de l'Alt Penedès, Anna Moret i Oriol Vilanova

    Sant Martí Sarroca, l'empremta de la gent, editat per Ajuntament

    Sant Martí Sarroca, pont del temps, Salvador Llorac i Santis