Església de Santa Maria de Mediona al castell de Mediona

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Castell de Mediona s/n, Cal Verdaguer

08773 Mediona

Alt Penedès

938 985 701 / 618 892 091

info@castelldemediona.cat / castelldemediona@gmail.com

http://www.castelldemediona.cat/

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

El recinte del castell de Mediona ha estat lligat històricament a grans famílies nobles catalanes. Dins d'aquest complex hi ha l'església del castell dedicada a Santa Maria i que encara preserva existències d'arquitectura medieval dels s. XII i XIV

L’antic castell i lloc de Mediona s’ubica en un emplaçament privilegiat, no només per la possibilitat de vistes panoràmiques importants per temes de defensa del territori, sinó per la proximitat amb la via que connectava el Penedès i l’Anoia.

A principis del s. XI va ser un emplaçament clau pel control de la frontera i la recuperació del territori. De fet, existeix presència documental del castell des de l’any 954. La intensa vida del recinte el portà a passar per mans de diferents famílies nobles del territori (durant el s. XI va pertànyer als Mediona, que lluitaren al costat de Mir Geribert contra el compte de Barcelona Ramon Berenguer I, al s. XII va passar a mans dels Cabrera, que l’oferí a Alfons el Cast; al 1226 fou propietat de Guerau IV de Cabrera que el cedí a l’ordre dels Templers; i al 1242 va ser adquirit per la família dels Cardona, que el mantingueren fins ben entrat al segle XIX.)

El castell tingué diferents cossos que es construïren en diferents fases constructives i ampliacions. Les més antigues són una torre semicircular adossada a un fragment de mur del costat est, una altra bestorre i una cisterna detectades a través d’una recerca arqueològica. Tot el conjunt seria datat cap al s. X.

Entre els s. XIII i XIV s’inicià una altra fase constructiva que erigeix els edificis de l’extrem sud-oest, del que destaca una sala gòtica rectangular amb arcs apuntats i el celler, segurament obra d’època templera. Aquesta sala, com el baluard, es destruí en part durant la tercera fase constructiva del s. XV, quan es va projectar una torre quadrada de dos pisos. Dins el recinte hi ha l’església del castell, dedicada a Santa Maria, iniciada segurament al s. XII i que consta d’una nau única amb coberta de volta lleugerament apuntada.

Al s. XIV s’afegí un absis poligonal cobert amb volta nervada i el s. XVIII es construí una capella neoclàssica.

Finalment, el recinte patí fortament les destruccions de 1936 en el marc de la Guerra Civil, fet que va promoure una restauració executada al voltant de 1940.

Actualment és un santuari i a on s’hi veneren les imatges de Santa Maria i el Sant Crist de Mediona.

Elements a destacar

 

 

Bibliografia

    Conèixer Mediona, Salvador Llorac i Montserrat Costa

    La guia RACC de Castells de Catalunya, Joan Albert Adell i Ramon Orpinell

    Mediona,apuntes para una historia, Andrés de Palma de Mallorca