Església de Santa Maria de L'Alba de Tàrrega

Bisbat de Solsona

Plaça Major, 2

25300 Tàrrega

Urgell

Es tracta d’un dels monuments més emblemàtics de la ciutat i un clar testimoni del barroc classicista a Catalunya. La conjunció d’austeritat i simplicitat atorguen un efecte monumental a l’edifici, tal com veiem en els espais interiors

Al 1672 caigué el campanar de l’església parroquial de Tàrrega, un edifici romànic, destruint part de la construcció. Arran l’esfondrament del campanar sobre la nau antiga de l’església es projectà una nova edificació. Així es construí l’actual església parroquial de Santa Maria de l’Alba, obra de Fra Josep de la Concepció. El temple, erigit entre 1672 i 1742, fou altament influenciat pels corrents neoclàssics del context i presenta molts dels trets distintius de l’obra de l’autor. Fra Josep de la Concepció, un geni de l’art barroc català, és considerat l’arquitecte més destacat del període. 

 

És una església de nau central amb capelles laterals, en què hi trobem un cimbori i una destacable cúpula. A l’interior, i també a l’exterior, s’observen els criteris d’austeritat i simplicitat amb què Fra Josep concebia les seves obres. En l’amplitud  de l’espai interior s’evidencia una clara tendència a la monumentalitat. Tanmateix, seguint els criteris constructius de l’autor, el temple, mancat d’ornaments superflus, gaudeix d’un sistema de proporcions harmòniques.

A l’exterior destaca el campanar, de planta quadrada i torre vuitavada, d’una alçada considerable i fornit d’un gran nombre de campanes. També és remarcable la imponent façana barroca, un conjunt acuradament restaurat al segle passat. La façana es divideix en tres parts i s’articula mitjançant pilastres, reflectint, així, la distribució de les naus. A la part central, de major alçada i culminada amb un frontó triangular, hi trobem un gran òcul i la portalada. És en aquest punt, a la porta d’accés, on observem el major moviment de la façana, tal com veiem en les seves formes ondulants. 

A l’interior del temple s’hi ubiquen les relíquies de les Santes Espines, una imatge de Santa Maria de l’Alba i una custòdia gòtica. Alhora cal destacar els frescos de la nau central, obra del pintor targarí Josep Minguell.