Església de Santa Maria d'Organyà

Bisbat d'Urgell

Plaça de l'Església, s/n

25794 Organyà

Alt Urgell

973 383 157

www.organya.cat

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

L’edifici ha sofert moltes remodelacions al llarg dels segles.  Dels segles X-XII es conserva l’absis, semicircular i ornamentat amb un fris i el mur oest on hi ha la porta amb tres arcs apuntats.  En el seu interior es pot  contemplar un rèplica  de les Homilies d’Organyà.

Les primeres referències de l’església parroquial de Santa Maria d’Organyà  daten  de l’any 993;  al fer-se petit, es promou la construcció d’un edifici totalment nou que va ser consagrat el 1057,  probablement organitzat, ja,  com a canònica.   Un greu incendi va propiciar la refundació de la canònica el 1090.  Durant els segles XIII i XIV es produeix una gran reforma de l’edifici romànic a causa de la necessitat d’espai.  Abans de l’extinció de la canònica, al segle XVI, encara es deurien produir algunes reformes importants a l’edifici.  El 1539 el papa Pau III decretà l’annexió de la canònica  a la mensa capitular d’Urgell, la qual cosa va comportar nous canvis en l’edifici.  La col·legiata es va suprimir definitivament el 1851;  a partir d’aquest moment només té  la funció d’església parroquial. L’any 1911 es va produir una profunda reforma de l’edifici.

L’església ha patit nombroses modificacions al llarg de la història que han modificat l’estructura inicial.  Actualment té tres naus, si bé en època romànica només en tenia una acabada en un absis semicircular que ha quedat parcialment ocult per les intervencions posteriors.  Encara, però, són visibles dues de les tres finestres de mig punt i doble esqueixada que tenia. 

Es conserva  també la paret de la façana oest, de factura romànica, construïda al segle XIII amb carreus molt grossos i ben tallats.  La porta d’accés està formada per tes arcs apuntats amb tres arquivoltes que descansen en una imposta decorada amb motius vegetals.  Posteriorment es va sobrealçar el temple, construint una galeria amb vuit arcs de mig punt.  Es construeix, també un gran campanar de torre en l’angle nord-est.

En el Museu Nacional d’Art de Catalunya es conserva una majestat  de finals del segle XI procedent d’aquesta església.  El  1904 l’historiador J. Miret i Sans va descobrir les conegudes Homilies d’Organyà, escrites a finals del segle XII o principis del XIII, considerades durant molt de temps l’escrit més antic conservat en llengua catalana.  Actualment es conserven en la Biblioteca de Catalunya però hi ha una rèplica a l’església de Santa Maria.