Església de Santa Maria d'All

Bisbat d'Urgell

Carrer Escaleta, 1

17539 Isòvol

Cerdanya

972 894 051

ajisovol@ddgi.es

Església del segle XII. Destaca la portalada de primera meitat del segle XIII, composta de tres arquivoltes.  En el seu interior es poden veure unes pintures romàniques del segle XIII i un reproducció de la Mare de Déu d’All, l’original es conserva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

La parròquia d’All surt esmentada  per primera vegada  en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, en un  document escrit l’any 819 però que segurament fou redactat  més tard, a finals dels segle X.  L’església fou construïda al segle XII.  Gràcies als treballs arqueològics duts a terme l’any 2003 es va poder constatar  l’existència de les restes d’un absis anterior a l’església romànica existent, construït en planta de ferradura, i sobre la qual s’assenta l’estructura de l’absis de l’església romànica del segle XII.  Per les característiques de l’estructura en ferradura es considera  que es tractaria de les restes d’una antiga església del segle X . D’aquesta església només se’n conserva la part de la capçalera.

És un edifici construït al segle XII d’una sola nau de tres trams, capçada a llevant per un absis semicircular. La planta de la nau és trapezoïdal i s’eixampla cap a l’absis. Originalment  devia estar coberta amb volta de canó però amb posterioritat, es van fer obres a principis del segle XV, va ser substituïda per un embigat de fusta.  Al costat nord té unes capelles adossades afegides tardanament. 

Està edificat amb carreus de pedra gris i vermella.  L’absis presenta a l’exterior una finestra adovellada  i un fris sostingut  de petites  mènsules algunes encara visibles.   A la part sud-est de l’església es troba el campanar  de planta quadrada amb arcs de mig punt.  

La part més destacada  de l’església és la bella portalada de migdia que pertany a la primera meitat del segle XIII. Està composta de tres arquivoltes i decorada amb motius escultòrics vegetals i humans. La segona arcada és sostinguda per columnes amb  els capitells i les bases esculpides amb escenes; l’arquivolta interior està decorada amb boles i  la central reposa sobre dos capitells amb escultures que representen personatges.  El conjunt està emmarcat sota un guardapols horitzontal

Durant el procés d’ intervenció arqueològica es van repicar  les parets de l’absis i la cúpula  i es van posar al descobert restes de pintures romàniques de temàtica molt senzilla però força ben conservades. Les pintures imiten un carreuat combinant el color vermell i negre, corresponen al segle XIII i devien formar part del mateix projecte constructiu de l’església romànica encara existent. Al Museu Nacional d’Art de Catalunya es conserven dues talles procedents de l’església, una  Majestat  del s. XIV i la talla de la Verge de l’All , obra  en fusta policromada al tremp amb relleus d’estuc i restes de full d’estany colrat datada cap el 1200.   Al juliol del 2009 la reproducció de la imatge de la Mare de Déu d’All va tornar a presidir l’església de Santa Maria. 

Bibliografia

    Les esglésies Romàniques de la Cerdanya,Ventosa i Serra,2004