Església de Sant Vicenç de Besalú

Bisbat de Girona

Carrer de Sant Vicenç, 6

17850 Besalú

Garrotxa

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

Situada dins el conjunt històric de Besalú, l’església de Sant Vicenç és un dels edificis religiosos més antics i importants de la vila, i custodia un fragment de la Vera Creu.

Una de les primeres notícies que es tenen de l’església de Sant Vicenç de Besalú és de l’any 977, quan el comte Miró Bonfill va donar Sant Vicenç a la canònica de Sant Genís i Sant Miquel per ajudar a l’establiment d’una comunitat de canonges regular. El seu origen, però, és anterior, i podria situar-se a inicis del segle IX, quan emergeix el culte a Sant Vicenç dins la dedicació d’esglésies de la diòcesis de Girona.

D’aquesta primitiva església no en queda cap vestigi i el que resta avui és fruit d’un període constructiu iniciat el darrer quart del segle XII, anys en què el temple assisteix a una renovació ex novo de la seva estructura que duraria fins la segona meitat del segle XIII. Durant el segle XIV es van fer algunes ampliacions. L’església, doncs, és un edifici de planta basilical de tres naus amb una capçalera formada per tres absis i un transsepte poc pronunciat. A la capella lateral gòtica s’hi guarden les relíquies del màrtir Sant Vicenç i un fragment de la Vera Creu. Pel que fa al plantejament ornamental, aquest es caracteritza per la sobrietat de l’interior, amb una nuesa gairebé total d’elements decoratius, interrompuda només per la finestra i el rosetó de l’absis, que presenta quatre motllures en gradació amb motius geomètrics.

A l’exterior, l’absis principal presenta arcuacions llombardes i dents de serra amb petits permòdols amb ornamentacions figurades i vegetals. Cal prestar especial atenció, però, a la porta de Sant Rafael, que presenta un desplegament escultòric superior a la resta del conjunt. Es tracta d’una porta amb dues arquivoltes decorades, sostingudes per dues columnes per banda amb uns capitells decorats molt rics que s’han relacionat amb els tallers d’escultura de la segona meitat del segle XII sorgits de Santa Maria de Ripoll.