Església de Sant Pere de les Puel·les

Arquebisbat de Barcelona

Plaça de St.Pere s/n

08003 Barcelona

Barcelonès

932 680 742

santpere164@arqbcn.cat

L’església s’amaga al bell mig del barri de Sant Pere. L’edifici, part d’un antic monestir benedictí, data la seva fundació al s. X. L’aparença actual, però, engloba tot un seguit de destruccions i restauracions que donen exemple de la història del monument.

L’antic monestir de Sant Pere de les Puel·les fou part de un monestir benedictí fundat sota la promoció dels comtes Sunyer i Riquelda de Barcelona, i possiblement construït sobre una capella del s. IX dedicada a Sant Sadurní. La carta de consagració data  l’edifici entorn del 945. El complex va ser segurament atacat per les ràtzies d’Almansor  al 985, que devia propiciar la remodelació de part dels edificis. Hi ha noticies de la presència del claustre romànic ja des de 1143, del que avui en conservem alguns testimonis. Al s. XIV, en plena època d’esplendor, s’erigeix un segon claustre, ara d’estil gòtic, possiblement sota la promoció de Jaume II entorn el 1330. Comença al s. XV l’època de decadència. Durant els segles XVII i XVIII pateix les primers destruccions, que culminen amb les desamortitzacions del s. XIX. De fet al 1873 el monestir és enderrocat i l’església, únic element que es conservà, és transformat en parròquia. Aquesta es crema al 1909 durant la Setmana Tràgica. Hi ha una primera restauració al 1911 obra de Eduard Mercader que en modifica molt l’estructura i la decoració. Un segon incendi durant la Guerra Civil desencadena la restauració final al 1945. L’actual planta és basilical però es conserven columnes exemptes amb capitells corintis originals que marquen la planta de creu grega de l’edifici romànic. Es conserva també alguna imposta de l’antic edifici de Sant Sadurní, així com les voltes i cimbori traspassat amb trombes del s. XII, on es va edificar al s. XIV la Torre dels Ocells, esfondrada en l’incendi de 1909. La façana, encara que de manera molt eclèctica, amaga la portada i l’escultura de Sant Pere del s. XV. També es conserven mostres dels claustres desapareguts avui albergades a les col·leccions del MNAC, al Museu Santacana de Martorell, al Museu de Terrassa i a col·leccions particulars. Cal destacar també la conservació d’una volta ricament decorada que data del s. XVI.