Església de Sant Miquel Arcàngel d'Os de Balaguer

Bisbat de Lleida

Plaça de l'Església, s/n

25510 Os de Balaguer

Noguera

973 268 628 / 659 755 107

mcs@bisbatlleida.org

Apareix documentada el 1108. El 1116 el vescomte d'Àger la dóna a l'abadia. L'actual edifici és un temple barroc de finals s. XVIII. Destaca la façana presidida per una portalada barroca i planta estructurada amb 3 naus.