Església de Sant Joan Baptista de Lleida

Bisbat de Lleida

Plaça Sant Joan, 1

25007 Lleida

Segrià

973 242 648

La parròquia de Sant Joan Baptista és la més antiga de la ciutat i va assolir gran importància durant l’edat mitjana.

L’església actual va ser construïda al segle XIX en estil neogòtic, i del temple romànic del segle XII no en resta pràcticament res.

L’origen d’aquest temple, com el de molts dels temples de la ciutat de Lleida, estaria en una antiga mesquita que, en aquest cas es va cristianitzar l’any 1149. La parròquia de Sant Joan Baptista és la més antiga de la ciutat i la més important durant l’edat mitjana: donava nom al barri on residia l’elit lleidatana i on s’erigien les residències nobles. La seva primera funció, però, va ser la de capella hospitalària. A finals del segle XII es va enderrocar l’església preexistent per construir-n’hi una d’estil romànic que va restar intacta fins al segle XIV, quan l’any 1372 va patir transformacions al fer-se una nau nova amb capelles laterals. El temple, però, va fer mala fi ja que l’any 1868 va ser enderrocat completament i se’l va substituir amb una nova construcció d’inspiració gòtica, iniciada el 1877. El temple actual, doncs, és una església de planta basilical de tres naus, amb façana neogòtica i una porta lateral d’estil romànic ilerdenc. De l’església romànica primitiva tant sols en resta el que van posar al descobert unes excavacions arqueològiques portades a terme el 1975: els fonaments de l’absis i alguns elements escultòrics com mènsules i capitells, que es conserven al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.