Església de Sant Feliu de Cabrera de Mar

Arquebisbat de Barcelona

Plaça de l'Església, 4

08349 Cabrera de Mar

Maresme

937 590 099

L'església de Sant Feliu de Cabrera és una mostra significativa de l'art tardogòtic català portada a terme pels mestres Antoni Mateu i Joan Vives, que van edificar la seva construcció sobre una obra anterior d'estil romànic. 

L’església de Sant Feliu de Cabrera és una de les mostres de la pervivència de l’arquitectura gòtica a Catalunya en cronologies tardanes. L’antiga església romànica, de la que en tenim noticies documentals des de 1023, devia esdevenir a finals del s. XV obsoleta a nivell de dimensions. Per aquest motiu Antoni Mateu i Joan Vives en van projectar una entre 1540 i 1570. Tot i que les dates de construcció són ja ben entrades al s. XVI, l’edifici presenta una bàsica estilística de clares referència tardogòtiques. Aquesta pervivència d’elements de l’art del s. XIV i XVI, sobretot pel que fa a l’arquitectura, és un fet usual en el nostre país. 

La planta consta de tres naus, amb coberta de volta de creueria i absis poligonal. La torre del campanar, de planta quadrada, està coronada per merlets que li donen un cert toc d’arquitectura militar. La façana té una estructura molt simple, en el que només destaca, a nivell decoratiu, la porta central que pren importància a través d’arcs ogivals i arquivoltes que tenen la seva correspondència amb els brancals. D’una estètica similar és la porta lateral. L’escultura del timpà és una obra moderna de Fèlix Albages. 

L’interior de l’església guarda un espectacular orgue de 1500 tubs d’estil neobarroc, així com una creu d’argent de mitjans del s. XVII. També cal destacar les pintures monumentals de l’absis, obra de Lluís Trepat i que daten de 1965. Prové d’aquesta església el magnífic retaule de Sant Joan (1420) de bernat Martorell conservat actualment al Museu Diocesà de Barcelona. És important remarcar també que la parròquia alberga l’arxiu parroquial des de 1570.

Bibliografia

    Geografia general de Catalunya, Francesc Carreres Candi