Església de Sant Esteve de la Doma

Bisbat de Terrassa

Avinguda de Sant Esteve, 1

08530 La Garriga

Vallès Oriental

938 714 691

Nivell de protecció patrimonial: BCIL

L'església de Sant Esteve de la Garriga està dins el complex de la Doma i conserva elements arquitectònics d'afiliació romànica i gòtica. El recinte es complementa amb la casa del domer, l'espai cementirial i els murs de fortificació.

El conjunt està edificat en una zona amb vestigis d’època romana i visigoda, encara que la primera documentació medieval data del 966 en el testament de Miró I de Barcelona. El complex està envoltat per un mur completat amb espitlleres i merlets, que li dóna un caire de fortalesa. L’edifici de Sant Esteve té una planta peculiar. És de perfil rectangular i no té un absis marcat. La nau central és la resta de l’edifici original romànic de nau única, i a cada costat hi ha les naus laterals construïdes entre 1559 i 1562 però que encara s’inclouen dins de l’estil gòtic. La part central està coberta amb volta de canó apuntada, mentre que les laterals culminen amb volta de creueria sostingudes per columnes i mènsules amb decoració escultòrica. Al s. XVI s’afegeixen també altres espais a l’edifici com la capella de Sant Antoni Abat. Una altra capella de principis del XVI va ser sufragada per immigrants, majoritàriament occitans.

L’espai està cobert amb volta de creueria, i cada una de les mènsules que la sustenten tenen la representació d’un dels evangelistes. També del XVI data el comunidor de planta quadrada que s’ubica a l’extrem sud-oest de l’edifici.  Al s. XVIII s’afegeix un cos superior. El conjunt va ser restaurat entre 1957 i 1959 per Josep Maurí i Serra.  A la zona que fa de capçalera, es conserva un retaule dedicat a Sant Esteve Protomàrtir, patró de la població. Data d’entorn del 1492 i possiblement va ser pintat per el taller de Jaume Huguet amb la col•laboració de la família Vergós, un dels tàndems més notables de la pintura catalana de finals del gòtic. També és digne d’esment el retaule d’estil barroc plateresc dedicat a la Verge del Roser. Així com una pica beneitera d’alabastre de mitjans del XV i una de baptismal del s. XVI.  A l’exterior hi ha la portalada d’ingrés, obra de l’escultor gòtic Bertran Felip que fou acabada al 1563. La construcció és d’arc apuntat i decorada a les impostes amb caps d’angelets i figures fantàstiques de caràcter monstruós. Hi ha, a més, a l’extradós dels arcs, motius florals. El campanar, a llevant, és del s. XVI i mostra evidències de l’antiga espadanya romànica.

Bibliografia

    Història de la Garriga, Josep Maurí Serra