Església de Sant Esteve d'Abella de la Conca

Bisbat d'Urgell

Carrer de Dalt, 4

25651 Abella de la Conca

Pallars Jussà

973 664 198

ajuntament@abellaconca.ddl.net

www.bisbaturgell.org

Nivell de protecció patrimonial: BCIL

Documentada 1141, d'estil romànic llombard. De l'antiga església es conserva un retaule gòtic pintat al 1375, obra de Pere Serra i un  retaule atribuït a Pere Espallargues del s. XV.  Durant el procés de restauració s’han trobar restes de pintura mural.

L’actual església va  substituir, a les darreries del segle XI, l’anterior que era dalt del castell d’Abella. L’església s’esmenta per primera vegada el 1110, encara que la seva datació cal fixar-la al final del segle XI. Amb el temps ha estat molt transformada. 

L’edifici és romànic de planta basilical de tres naus, sense transsepte, capçades a llevant, per tres absis semicirculars oberts directament sobre les seves respectives naus. L’absis central, més gran que els laterals, presenta una curiosa estructura d’un doble arc presbiteral.  Les voltes de canó de les naus estan reforçades, al llarg, per tres arcs torals que arrenquen de pilars semicirculars superposats als arcs quadrangulars, d’on surten els arcs formers que separen les naus.

La decoració exterior de l’església és de tipus llombard amb frisos d’arcuacions en els murs de la nau, al campanar i a l’absis.  En els murs meridionals i occidental, així com en el centre dels absis s’obren finestres de doble esqueixada. Les cobertes de les naus són a diferents nivell, ja que la nau central és sensiblement més alta que les laterals.   La porta principal s’obre a la façana de ponent amb un arc de mig punt i una arquivolta en degradació. Hi ha una altra porta a la façana sud    En aquesta mateixa façana s’aixeca el campanar, construït posteriorment, de planta rectangular amb tres pisos. La planta baixa, que aprofita el mur de l’església, no té cap obertura, mentre que els dos pisos superiors presenten finestres geminades i triforades amb modificacions. 

En aquesta antiga església parroquial es conservava el magnífic retaule gòtic “Goigs de la Verge”, obra de Pere Serra i el seu obrador, pintat cap el 1375. El 1972 fou robat i posteriorment recuperat. Actualment es conserva en el Museu Diocesà d’Urgell. També es conservava un altre retaule, el de “La Pietat”, atribuït a Pere Espallargues, del taller del mestre Pere Garcia de Benavarri, datat a finals  del segle XV.  Actualment aquest retaule és al Museu de la Conca Dellà.   L’interior del temple ha estat durant molts anys cobert per un arrebossat que ocultava unes pintures murals datades entre els segles XII i XIII. En l’actualitat s’estan restaurant.