Església de Sant Cristòfol de Ventolà

Bisbat d'Urgell

GIV-5248, crta de Ventolà

17534 Ventolà

Ripollès

972 727 041

Aquesta església és un exemple d'arquitectura rural que fa pensar en els models del segle XI.  Al llarg de la seva història l'església ha estat modificada. Entre els anys 1975 i 1984 va ser restaurada. Destaca la volta de canó reforçada per tres arcs torals.

No es disposa de dades de l’església fins al segle XIII, encara que és molt probable que ja existís abans.  En general, l’edifici respon als models de l’arquitectura rural dels segles XI i XII.  Ha estat restaurada recentment.

L’església d’una sola nau,molt llarga, està capçada a llevant per un absis semicircular.  La coberta és de volta de canó reforçada per tres arcs torals.  

El campanar, lleugerament posterior, és de planta quadrada i de coberta piramidal; té  un sol nivell de finestres, en arc apuntat, molt esveltes, obertes a cadascuna de les quatre façanes.  El porxo és un afegit del segle XX amb estructura antiga.  La porta s’obre al migjorn; a la façana de ponent hi ha un ull de bou de construcció posterior.