Església de Sant Climent de Coll Nargó

Bisbat d'Urgell

Passatge de l'Església, 1

25793 Coll de Nargó

Alt Urgell

973 383 048/ 636 417 678

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

L’element més característic d’aquesta edificació és la torre-campanar preromànica adossada. Va ser estudiada en profunditat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.

L’antiga església de Sant Climent data del segle X i  principis del segle XI.  És d’una sola nau, coberta amb volta de canó,  reforçada per arcs torals,  i amb un  absis  semicircular. 

Els murs de l’església presenten una senzilla decoració llombarda i l’absis és ornamentat exteriorment amb bandes i arcuacions.  El campanar es troba al costat nord, lleugerament inserit dins el cos de la nau per on s’accedeix per un portal de ferradura.  S’observen dues parts ben diferenciades, la inferior, preromànica, és de planta rectangular i forma atalussada, la superior, romànica, rematada per una taulada piramidal compta amb finestrals de ferradura a cada cara. 

Al costat de l’església s’observen els fonaments d’una construcció d’una nau de la que es desconeixen els seus orígens, és possible que fos d’una església anterior a l’actual.

Va ser  estudiada en profunditat i restaurada per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, gràcies a les contribucions econòmiques de tot el poble.  L’any 1946 fou declarada Monument Nacional Històric Artístic.