Ermita de la Mare de Déu de Bellvitge

Arquebisbat de Barcelona

C/ Ermita de Bellvitge, 65

08907 Hospitalet de Llobregat

Barcelonès

93 335 47 44

mdbellvitge445@arqbcn.cat

Aquest petit edifici, datat al s. XVIII, té a les seves bases una llarga història que es pot remuntar a través d’evidències documentals i arqueològiques al s. XI. L'ermita ha estat, des de sempre, molt lligada al barri que l'acull i a la seva gent.

L’ermita de Bellvitge està situada al terme de Santa Eulàlia de Provença. El lloc de Bellvitge ja apareix documentat l’any 995 i prové, segurament, de l’arrel goda “ Amal i Vigius”, corresponent a un antropònim. Aquest apareix evolucionat cap a la forma popularment coneguda com a “Mal Viatge” en uns document de compravenda d’un mas el 1057, que va ser també per tradició popular transformat per oposició com a Bellvitge. S’ha generat la hipòtesis que confraries de marines tinguessin un paper destacat en la vida de l’ermita i el nom fes referència a un “bon viatge”, però no en tenim evidències documentals. L’edifici està documentat des de 1279, i en resten a més evidències arqueològiques que han posat al descobert un murs de la nau i l’absis a uns 4 o 5 metres del nivell del sòl actual. Aquest desnivell no es estrany si es té en compte el moviment de terres a causa del curs fluvial proper al terreny on s’edificà l’ermita. L’actual església data de 1718 i és un edifici d’una sola nau, amb absis quadrat, arc de triomf marcat i un petit campanar adossat a la capçalera. La façana té unes línies simples sense decoració, però el moviment ondulant de la cornisa dóna una estètica plenament barroca a la construcció. La història de l’edifici l’ha portat a patir desperfectes a causa de guerres i desastres naturals, i per tant ha estat objecte de continues restauracions. En una d’aquestes campanyes, vers el 1959, es van traslladar les pintures de l’arc triomfal de Jan Commeleran, de la primera meitat de s. XX, al Museu d’Història de l’Hospitalet. Aquest també alberga una clau de volta de la que se’n pot deduir que l’edifici tenia una coberta amb volta de creueria en alguna de les seves fases constructives.

Bibliografia

    L'ermita de Bellvitge, 1959-60, Reedició a càrrec de German Aute