Capella de Sant Cristòfol del barri de Sant Crist de Cabrils

Arquebisbat de Barcelona

Camí del Sant Crist s/n, barri St. Cristòfol

08348 Cabrils

Maresme

937 531 904

Dins el veïnat de Sant Crist de Cabrils hi ha aquesta antiquíssima capella que ha generat un intens debat entre la seva datació en època visigòtica o ja en temps del primer romànic, entorn el s. X.

La capella de Sant Cristòfol de Cabrils (Maresme) es desenvolupa a través de diferents cronologies, les més antigues de les quals semblen donar evidència d’època visigòtica (s. VI–VII) i són les parts corresponent del costat lateral dret, on s’obria la porta primitiva. Aquestes evidències datarien la construcció anterior a la invasió dels àrabs al territori. Tot i així altres evidències porten a la datació de l’edifici actual al s. X, amb reaprofitament d’estructures i materials anteriors. Les primeres evidències documentals daten de 1037. 

L’edifici és de petites dimensions. La seva nau única de planta quadrada s’articula en capçalera quadrangular a partir d’un arc triomfal amb arc peraltat i coberta de canó, que conserva senyals de l’encanyissat de la cintra, molt característic de les manifestacions del romànic primitiu. Sembla que l’espai va patir uns retocs al s. XII i XIII. Una porta amb arc de mig punt i amb unes dovelles molt ben escairades marca l’entrada de la construcció. Sobre aquesta una finestra geminada amb dos arcs petits de ferradura que es sustenten amb un mainell, en aquest cas una columna de marbre aprofitada d’una antiga edificació romana de la zona. Sembla però que la porta primitiva d’ingrés estava en un dels laterals de l’església. Les excavacions arqueològiques han arribat a la conclusió que sota de l’edifici no hi havia una construcció anterior, i que aquest materials espoliats poden provenir de viles romanes properes a la capella.

És molt significativa una comunicació subterrània entre aquesta capella i la masia veïna de Can Vives, on actualment l’edifici s’hi troba uicat. Es també destacable la pica baptismal possiblement del s. X, decorada amb un cap esculpit.

Bibliografia

    Documentació de parròquies, arxiu diocesà, del 210 al 335

    La capella preromànica de St.Cristòfol de Cabrils, Marià Ribes i Lluís Ferrer

    Monumentos históricos artísticos i bellos parajes del Maresme, Ediciones Obra de St.Francesc, 1963